What Car? – privaatsuspoliitika

Info omand ja isikuandmete kaitse

Kogu antud veebilehel olev informatsioon on What Car? omand. Selle kopeerimine täielikult või osaliselt, samuti tekstide, fotode ja kujutiste kasutamine väljaandja kirjaliku nõusolekuta on rangelt keelatud. Mistahes antud kodulehel oleva materjali kasutamise puhul võta ühendust toimetusega: info@whatcar.ee

Andmekaitse

1. Veebikeskkonna www.whatcar.ee omanikfirma, OÜ Whatcar, kuulub 100% SIA Baltic Publishing Groupile (BPG), mis on „What Car?“ kaubamärgi omaniku, Haymarket Media Groupi, ametlik partner ja esindaja Balti riikides.

2. Kõiki isikuandmed, mille veebikeskkonna kasutajad edastavad OÜ Whatcar-ile „What Car? Klubi“ liikmeks registreerimisel või muudel eesmärkidel, võib OÜ Whatcar kasutada üksnes järgmistel eesmärkidel:

a) andmete töötlemiseks ettevõtte siseseks kasutamiseks;

b) klubi liikmele tagasiside ja uudiste edastamiseks e-posti või muul teel;

c) OÜ Whatcar muude toodete ja teenuste kohta informatsiooni edastamiseks;

d) klubi liikmele personaalsete teenuste osutamiseks;

e) statistilise analüüsi ja turu-uuringute aruannete koostamiseks;

OÜ Whatcar tohib tema valduses olevaid isikuandmeid edastada kolmandatele isikutele üksnes isikuandmete kaitse seaduses lubatud juhtudel.